University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16773
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De geveinsde zotheid door liefde
  2. De gevaarlyke buurman
  3. De minnenyd, van Lizinski, of de triomf der moederlyke onschuld
Notes: