University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 16623
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Lasteraar, tooneelspel
  2. De Val der Dwingelandy, of het Herstel van Nederland, zinnebeeldige voorstelling
Revenue: (0)
Notes: