University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16545
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Gevondene Brieventasch, of Berouw en Voldoening, tooneelspel
  2. De Ontvoering van Colombine, of de Zegepraal van Arlequin, groot ballet pantomime
Notes: