University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16404
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De dwarsdryfster, blyspel
  2. Adolph en Clara, de twee gevangenen, zangspel
  3. Venus, overwonnen door haren zoon, of eenen dag der liefde, nieuw Anacreontisch ballet pantomime
Notes: