University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16362
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Alzire, of de Amerikanen, treurspel
  2. Tusschen beiden zal door den Heer M. Westerman, een door hem-zelve vervaardigd Vaers gereciteerd worden
  3. De ontvoering van Colombine, of de zegepraal van Arlequin, groot ballet pantomime
Notes: