University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 16351
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De gevondene brieventasch, of berouw en voldoening, tooneelpel
  2. De ontvoering van Colombine, of de zegepraal van Arlequin, groot ballet pantomime
Notes: