University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 15577
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. *HET WOUD VAN HERMANSTAD, OF DE GEWAANDE ECTGENOOTE, Tooneelspel
  2. De Boomnimf, Pantomime.
  3. Het Hoogste Lot, Blijspel.
Notes: