University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 14641
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Willem Tell, Treurspel.
  2. De Triomf der Bataafsche en fransche wapenen, of de aftocht der Engelsche en Russische Armée, Ballet Pantomime.
Revenue: (0)
Notes:
    Ter gelegenheid van het nationale feest ter vereering van den roem door de vereenigd fransche & bataillon en armee behaald.