University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14151
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Landman Rechter, Tooneelspel.
  2. De Savojards, Ballet.
  3. Het onbesturven Weeuwtje, kluchtig Blijspel.
Revenue: 420:18:0 (420.9) guilders
Notes: