University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 14041
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Vrouw naar de Waereld, Blijspel.
  2. Een Herders-Ballet.
  3. Het Onbesturven Weeuwtje, Blijspel.
Notes: