University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13987
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Wedergevonden Zoon, Blijspel.
  2. Een Ballet.
  3. *DE OVERTOGT OVER DE WAAL, OF DE REPUBLIKEINSCHE GELIEVEN, Tooneelspel
Revenue: 625:4:0 (625.2) guilders
Notes: