University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13840
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Menschenhaat en Berouw, Tooneelspel.
  2. Ballet.
  3. De Dwarsdrijfster, Kluchtspel.
Revenue: 1169:12:0 (1169.6) guilders
Notes: