University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 13786
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De Barbier van Sivilia, Blijspel
  2. Het Landvermaak, Ballet.
  3. Het Onbesturven Weeuwtje, Kluchtspel.
Revenue: 296:14:0 (296.7) guilders
Notes: