University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11964
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Natalia
  2. De geveinsde zotheid door liefde
Revenue: 493:12:0 (493.6) guilders
Notes:
    Hs. V C 4: ‘Deze avond werd tussen het voor- en naspel door de gecommitteerde George de Visser aan de acteurs en actrices als mede de Gecommitteerde tot de zaken van de Schouwburg voorgedragen A. Taitema [?] in plaats van C.J. van der Lijn, die men zegt dat bedankt heeft’.