University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11632
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Zaire
  2. Het feest of de jaloezie van het serail, groot ballet
  3. Het onbesturven weeuwtje
Revenue: 718:2:0 (718.1) guilders
Notes: