University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11089
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Sigismundus
  2. Schermerhornse vrijstermarkt
Revenue: 411:0:0 (411) guilders
Notes:
  1. Dit was een benefietvoorstelling
  2. Op de biljetten voor 7 en 14 mei 1768 worden drie benefieten aangekondigd: 14, 16 en 21 mei 1768. Dat van 21 mei lijkt niet te zijn doorgegaan; op het biljet voor 16 mei wordt meegedeeld dat “na Maandag den 16den May 1768 den Schouwburg zal geslooten blyven tot nader Berigt”. Er is ook geen biljet voor 21 mei 1768
  3. Biljet over 'Schermerhornse vrijstermarkt': “Waar in Gedanst word”. Dit stuk werd gespeeld ipv het aanvankelijk aangekondigde kluchtig blijspel 'Het Leidse studentenleven'
  4. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten