University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11086
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Hypermnestra
  2. Geveinsde zotheid door liefde
Revenue: 301:0:0 (301) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Geveinsde zotheid door liefde': “Met Zang en Dans”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten