University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 11082
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Amosis
  2. Minnaar poëet en knecht
Revenue: 373:2:0 (373.1) guilders
Notes:
  1. Biljet over 'Minnaar poëet en knecht': “Waar in gezongen; als meede door Juffr. Nieri en Monsr. Godard, de Kinderen van Monsr. Bouhon en andere Persoonen Gedanst word”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten