University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 11009
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Beslikte Swaantje
  2. De Puiterveense helleveeg
Revenue: 457:18:0 (457.9)
Notes:
  1. Biljet over 'Beslikte Swaantje': “Met Zang”
  2. Recettes tussen juli 1767 en mei 1768 zijn afkomstig uit het Rekenboek 1767/68 (UBA). Tenzij anders vermeld, geeft dit Rekenboek dezelfde titels en data als de biljetten