University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10623
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. De wedergevonden zoon
  2. De wiskunstenaars
Notes:
  1. Dit was een benefietvoorstelling. Tweede spel uit 'Dankzegging' 1763; 'Schouwburg nieuws, of merkwaardige berichten' I, p. 90 en 113; terwijl 'Hollandsche toneelbeschouwer' 20, p. [325] (abusievelijk 525) een foutieve datering geeft. Het eerste spel was op het biljet voor 5 mei 1763 wel aangekondigd, het tweede niet