University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam in the Golden Age

Monday 14th January 1760

Internal id: 10294
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Gijsbrecht van Amstel
  2. Bruiloft van Kloris en Roosje
Revenue: 0:0:0 (0)
Notes:
  1. Biljet over 'Bruiloft van Kloris en Roosje': “Waar in door de Kinderen van Monsr. FREDERIK, nevens andere Persoonen, zal Gedanst worden”. Biljet voor 14 januari 1760: “Dog zekerlyk voor de laatste maal”