University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to the present

Internal id: 10276
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Cinna
  2. De triomf van de tegenwoordige tijd
Notes:
  1. Biljet over 'De triomf van de tegenwoordige tijd': “Met desselfs DIVERTISSEMENT: Meerendeels gevolgt, naar het Fransche van den Heere LE GRAND. Door B: LE ROY. [...] Waar in door de Kinderen van Monsr. FREDERIK, en andere Persoonen Gezongen en Gedanst word”. (Biljet voor 19 november 1759: “Nooit voor dezen Vertoond”.)