University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Internal id: 10173
Venue: Schouwburg
Place: Amsterdam
Performances:
  1. Aristomenes
Revenue: 0:0:0 (0)
Notes:
  1. Van de programmering tussen juli 1754 t/m juli 1759 zijn boekhouding noch biljetten bewaard gebleven. Het hier gegeven repertoire bestaat vooral uit gegevens uit Corvers 'Tooneel-aantekeningen' aangevuld met enkele toevallige vondsten, en is natuurlijk maar een fractie van het geheel
  2. Programmering uit Corver, p. 114n. De ‘probering’ had plaats gehad op 12 december 1755 (Wybrands, p. 184)
  3. Dit is een hypothetische datum op basis van het speelschema