University of Amsterdam CREATE
ONSTAGE
Online Datasystem of Theatre in Amsterdam from the Golden Age to Today

Klucht van Emanuel Carbonero, Spaensch capiteyn; en Franco Vredeman, een gevangen Nederlander

Year: 0

Language: nl

Author: Veen, Jan van der

Printed editions

Performances