Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Mattheus Wytmans

Name:Mattheus Wytmans
Name variants:Mathys Wijtman
Gender:male
Born:'s-Hertogenbosch baptized on
Died:Utrecht
Father:Theodorus Wytmans (? - 1674)
Mother:Ida van den Bossche (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Hendrick Verschuringcertain
pupil of Jan Hermansz van Bijlertcertain
Friendship
witnessed baptism of Josina Margareta Weenix, alias: Judoca Weenix

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 373: 110 (17-7-1684)
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 000: 000 (17-4-1689) & 86: 112 (31-12-1669)
 3. Erfgoed 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch: DTB-registers ‘s-Hertogenbosch (toegangsnummer 019), 10 (23-10-1638; vriendelijke mededeling van René van Dijk)
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 291

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
 3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Ackermans, Gian, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705), Amsterdam: Uitgeverij Prometheus; Amsterdam: Bert Bakker (2003), 347
 5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 6. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987)
 7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: