Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Leendert Cornelisz. van Beijeren

Gender:male
Born:Noordwelle Between and
Died:Amsterdam 1649-08-21
Father:Cornelis Aertsz. van Beijeren (? - 1638)
Mother:Maritje Leenderts Brugmans (? - 1636)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
No attributes defined

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Education and training
1635-00-00 1640-00-00pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain
Housing
1649-00-00 1649-00-00tennant of Franciscus van den Enden, alias: Francois van den Eijnde | Francisco van den Ende | Affinius

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam).
  2. Bredius, A. & De Roever, N., 'Rembrandt, nieuwe bijdragen tot zijne levensgeschiedenis', Oud-Holland 5 (1887), pp. 210-239, 235-239.
  3. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Nijmegen: Nijmegen University Press (2006).
  4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 10, München-Leipzig: Saur (1995).
  6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 3, Leipzig: Engelmann (1909).