Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Campo Weyerman

Name:Jacob Campo Weyerman
Gender:male
Born:Charleroi
Died:Den Haag
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (general)Campovivo0000-00-00 0000-00-00
Identity Nickname (general)Compaviva0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapjachtscènes0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Daniel Danielsz. van Beke, alias: Daniëlcertain
pupil of Thomas van der Wiltcertain
pupil of Ferdinand van Kesselcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 52
  2. Weyerman, Jacob Campo, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen : met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden (4 vols.), 's Gravenhage: de wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, en J. de Jongh; Dordrecht: Ab. Blussé en zoon (1729-1769)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Ter Horst, D.J.H., 'De geschriften van Jan Campo Weyerman. Een bibliografische herziening', Het Boek 28 (1944), pp. 227-240
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 35, Leipzig: Engelmann (1947)
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1105-1107
  5. Broos, Ton J., Tussen Zwart en Ultramarijn. De Levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman 1677-1747, Amsterdam: Rodopi (1990)
  6. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: