Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Zacharias Webber

Name:Zacharias Webber
Name variants:Sacharias Webbers
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Zacharias Webber (1606 - 1678)
Mother:Engeltje Heijndrix (1607 - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameJ. Webbers0000-00-00 0000-00-00
Identity Incorrect nameH. Webber0000-00-00 0000-00-00
Identity Pen nameJoan Adolphsz.0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationLutheran0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Anna Schut
portrayed Hans Hartwijk
Education and training
pupil of Gerard de Lairessecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 688: 299, 1079: 155v (05-05-1682 (begraven: een kind)), 1080: 3 (05-12-1685 (begraven: een kind)), 1080: 27v (29-02-1688 (begraven: een kind)) & 1140: 8v (02-12-1678 (begraven: een kind))

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 35, Leipzig: Engelmann (1947)
  4. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304
  5. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 846
  6. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 70
  7. Wijnman, H.F., 'Het sterfhuis van Vondel en de herberg De Witte Molen te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 57 (1965), pp. 70-105. <URL: http://www.amstelodamum.nl/site/download.php?id=MTY2YWxpdHRsZXNhbHQ=>
  8. Kramm, Christiaan, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,beeldhouwers,graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd (6 vols.), Amsterdam: Gebroeders Diederichs (1857-1864), volume 6: 1834
  9. Li, Weixuan, 'The Hands Behind Lairesse’s Masterpieces: Gerard de Lairesse’s Workshop Practice', Journal of Historians of Netherlandish Art 12:1 (2020), . <URL: https://jhna.org/articles/the-hands-behind-lairesses-masterpieces-gerard-de-lairesses-workshop-practice/>, 14-15

Metadata

Deprecated URIs

Last update: