Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Anthonie Waterloo

Name variants:Antonis Watrelo
Gender:male
Born:Rijsel (Lille) baptized on
Died:Utrecht buried on
Father:Caspar Waterloo, alias: Jasperus Waterloo (? - ?)
Mother:Magdalena Vaillant (? - 1638)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Architectuurarchitectuur0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapbomen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapboslandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jan Weenix, alias: Joan / Johan Weeninx

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721).
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 453: 349.

Secondary sources

 1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam).
 2. Bartsch, Adam, Anton Waterlo’s Kupferstiche ausführlich beschrieben, Wien: s.n. (1795).
 3. Broos, Ben P.J., 'Anthonie Waterloo f(ecit). in Maarsseveen', Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake(1984), pp. 18-48.
 4. Broos, Ben, Rembrandt Studies, Maarssen: Schwarz (1977), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 5. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 299.
 6. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 7. Kahn-Gerzon, B.S., 'Biografische gegevens over Anthonie Waterloo', Oud Holland 106 (1992), pp. 94-98.
 8. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 35, Leipzig: Engelmann (1947).
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 10. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 355-356.

Metadata

Last update: