Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacques Vrolyck gezegd Foli

Name variants:Jacques Joye / Jacop Joyen
Gender:male
Born:Béthune between and
Died:Antwerpen between and
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Gysbrecht Leytenscertain

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 1: 109 & volume 2: 353, 421.
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 243, 407, 409, 414, 415, 428, 432 & 612.
  3. Rooses, Max, Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken der St. Lucasgilde (1616-1617), Antwerpen: P. Kockx (1878), 17.
  4. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-84 & S-928.

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Reelick, P.J.J., 'Bijdrage tot identificatie van den Meester der Winterlandschappen (G. Leytens?)', Oud-Holland 59 (1942), pp. 74-79, 76-77.
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929).
  4. Van Roey, J., 'De Antwerpse schilders in 1584-1585. Poging tot sociaalreligieus onderzoek', Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen(1966), pp. 107-132, 128.
  5. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>.

Metadata

Last update: