Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacques Vrolyck gezegd Foli

Name variants:Jacques Joye / Jacop Joyen
Gender:male
Born:Béthune between and
Died:Antwerpen between and
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationLutheran0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Gysbrecht Leytenscertain
master of Goosen van den Bergecertain

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 1: 109 & volume 2: 353, 421.
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 243, 407, 409, 414, 415, 428, 432 & 612.
  3. Rooses, Max, Boek gehouden door Jan Moretus II, als deken der St. Lucasgilde (1616-1617), Antwerpen: P. Kockx (1878), 17.
  4. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-84 & S-928.

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Reelick, P.J.J., 'Bijdrage tot identificatie van den Meester der Winterlandschappen (G. Leytens?)', Oud-Holland 59 (1942), pp. 74-79, 76-77.
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929).
  4. Van Roey, J., 'De Antwerpse schilders in 1584-1585. Poging tot sociaalreligieus onderzoek', Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen(1966), pp. 107-132, 128.
  5. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>.

Metadata

Last update: