Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Simon Jacobsz de Vlieger

Gender:male
Born:Rotterdam circa
Died:Weesp buried on
Father:Jacob Pietersz van Zwet, alias: Jacob Pieters Bolleweck (? - ca. 1634)
Mother:Lysbeth Wouters (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
0000-00-00 0000-00-00Religion DenominationRoman Catholic
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Landschaplandschappen
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Marineschepen
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Marinezeegezichten
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretportretten

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Education and training
0000-00-00 0000-00-00master of Lieve Pietersz. Verschuier, alias: Lieven Verschuierprobably
0000-00-00 0000-00-00master of Willem Willemsz. van de Velde II (de Jonge)certain
0000-00-00 0000-00-00pupil of Jan Porcellis, alias: Johannes Parcelles / Persellesprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 325-326 (sub Willem van den Velde).
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 223 (5-1-1643).
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1090: 133v-134 (16-4-1647).
 4. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 261: 60/117, 349: 60/171 & 435: 20/28.

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 2. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 3. Haverkorn Van Rijsewijk, P., 'Simon Jacobsz de Vlieger', Oud-Holland 11 (1893), pp. 229-235.
 4. Haverkorn Van Rijsewijk, P., 'Simon Jacobsz de Vlieger', Oud-Holland 9 (1891), pp. 221-224.
 5. Kelch, Jan, Studien zu Simon de Vlieger als Marinemaler, Berlin: s.n. (1971), (Inaugural-Dissertation Berlin).
 6. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982).
 7. Preston, Rupert, The seventeenth century marine painters of the Netherlands, Leigh-on-Sea: Lewis (1974).
 8. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>.
 9. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 68.
 10. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940).
 11. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 12. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312.
 13. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 803 & volume 2: 804.