Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Verschuring

Name:Hendrick Verschuring
Gender:male
Born:Gorinchem
Died:Dordrecht
Father:Wilhelmus Verschuring (? - 1635)
Mother:Lysbeth Segersdr. de Reyer (? - 1627)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed1652-08-31 1652-08-31
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapjachtscènes0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairruitergevechten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Mattheus Wytmans, alias: Mathys Wijtmancertain
master of Willem Verschuringcertain
pupil of Dirck Govertsz. van Heel, alias: van Hedelcertain
pupil of Jan Dircksz Bothcertain
Friendship
travelling-companion of Joan Huydecoper heer van Maarsseveen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 193-196

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940), 301
  3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht)
  5. Kooijmans, Luuc, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker (1997), 120-121
  6. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987)

Metadata

Last update: