Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Jacobsz. Verhoek

Name:Pieter Jacobsz. Verhoek
Gender:male
Born:Bodegraven
Died:Amsterdam
Father:Jacob Verhoek (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics HaarlemDe Wyngaertrancken1670-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairruiters0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Gijsbrecht Jacobsz. Verhoek, alias: Gijsbert | Geijsbrechtdisputed
master of Johannes Verhoekcertain
pupil of Jacob van der Ulftcertain
Friendship
assisted at marriage Wilhelmus Goeree, alias: Willem
assisted at marriage Gerrit (van) Uylenburgh, alias: Gerard Uijlenburg
assisted at marriage Joannes Antonides van der Goes
assisted at marriage Michiel van Musscher
witnessed baptism of Johannes Verhoek

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1070: 21 (3-10-1702)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 2: 390 (7-5-1664)
  3. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>
  4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 116 & volume 3: 188-189 (sub Gysbert Verhoek)
  5. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 4: 1206 (5-4-1698)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940), 253
  3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 218 (3-10-1702)
  4. Lammertse, Friso & Van der Veen, Jaap, Uylenburgh & Zoon: kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse, 1625-1675, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis (2006), 73-74
  5. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 69

Metadata

Last update: