Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes Verhoek

Name:Johannes Verhoek
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Gijsbrecht Jacobsz. Verhoek (1644 - 1690)
Mother:Marritje Jans van Indewater (1648 - 1709)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Illustratietitelbladen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Pieter Jacobsz. Verhoekcertain
Friendship
baptism was witnessed by Pieter Jacobsz. Verhoek

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 67: 138 (19-3-1683) & 1094: 114v (4-9-1727)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 10: 612 (16-8-1704)
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, 80-80v (16-12-1727)
  4. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>
  5. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 189 (sub Gysbert Verhoek)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Scheltema, P., 'Namen der schilders, die in de eerste helft der achttiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam V, Amsterdam: Scheltema (1863), pp. 65-83, 81

Metadata

Deprecated URIs

Last update: