Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Tobias Verhaecht, alias: van Haecht

Gender:male
Born:Antwerpen 1561
Died:Antwerpen 1631
Father:Cornelis Verhaecht (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Historiehistoriestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Education and training
0000-00-00 0000-00-00master of Maerten Ryckaert, alias: Martin Rijckaertcertain
0000-00-00 0000-00-00master of Pieter Cornelisz. van Hoeck, alias: Peter Houck / Pierre Van Gouch / Legouchcertain
0000-00-00 0000-00-00master of Willem van Haecht II, alias: Guillam / Guillaume Verhaechtcertain
1591-00-00 1595-00-00master of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubenscertain
1591-00-00 1591-00-00master of Abraham Matthyscertain
1594-00-00 1595-00-00master of Leonard Cempcertain
1599-00-00 1599-00-00master of Hans Smits, alias: Jancertain
1600-00-00 1600-00-00master of Adriaen Daepcertain
1607-00-00 1607-00-00master of Cornelis Bol (II)certain
1612-00-00 1612-00-00master of Jacob Backereel, alias: Jacques Backereelcertain
Friendship
1595-05-08 1595-05-08witnessed baptism of Tobias Ryckaert

References

External biographical records

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876).

Secondary sources

  1. De Maeyer, Marcel, Albrecht en Isabella en de schilderkunst: bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België: Klasse der Schoone Kunsten 9], Brussel: Paleis der Academiën (1955).
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 15, Leipzig: Engelmann (1922).
  4. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
  5. Van Roey, J., 'Het Antwerpse geslacht van Haecht (Verhaecht). Tafereelmakers, schilders, kunsthandelaars', in: Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (2 vols.), Gent: Vereniging voor de geschiedenis der textielkunsten (1968), pp. 216-229 (vol. 1).
  6. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 252-253, 306, 312, 383-389 & 1421.