Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Werner Jacobsz. van den Valckert

Name:Werner Jacobsz. van den Valckert
Name variants:Warnar Jacobsz. van den Valckert; Warnaer Valxsz
Gender:male
Born:Den Haag between and
Died: after
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretschutterstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Cornelis Sybertsz., alias: Cornelis Sybertsz Monicx van Montfoortcertain
pupil of Hendrick Goltziuscertain
Friendship
contributed to the album amicorum from Johannes Montanus
witnessed baptism of Catharina Sergeant

References

External biographical records

Primary sources

 1. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 147r.

Secondary sources

 1. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998).
 2. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 143.
 3. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346, 340.
 4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 6. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 720.
 7. Luijten, Ger & Van Suchtelen, Ariane (eds.) Dawn of the Golden Age, Northern Netherlandish Art, 1580-1620, Amsterdam: Rijksmuseum; Zwolle: Waanders (1993).
 8. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 1294-1295.
 9. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940).
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 11. Van Thiel, P.J.J., 'Houtsneden van Werner van den Valckert en Mozes van Uyttenbroeck, De Hollandse houtsnede in het eerste kwart van de zeventiende eeuw', Oud Holland 92 (1978), pp. 7-42.
 12. Van Thiel, P.J.J., 'Werner Jacobsz. van den Valckert', Oud Holland 97 (1983), pp. 128-195.
 13. Van der Blom, Ad, Tekenen dat het gedrukt staat, 500 jaar grafiek in Nederland, Amsterdam: Kosmos (1978).
 14. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata

Last update: