Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Philips Tiedeman, alias: Philip Tideman | n.c. Philip Jeermans

Gender:male
Born:Hamburg circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
0000-00-00 0000-00-00Religion DenominationLutheran
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Allegorieallegorieën
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Artistic
1686-00-00 1686-00-00worked under commission for Pieter de Graeff
Education and training
1669-00-00 1669-00-00pupil of Nicolaes Raescertain
1678-00-00 1678-00-00pupil of Nicolaes Maescertain
1679-00-00 1679-00-00pupil of Gerard de Lairessecertain
Friendship
1693-02-15 1693-02-15witnessed baptism of Nicolaes Harmsz Ketelhoed

References

External biographical records

Secondary sources

  1. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304.
  2. Fock, C. Willemijn (ed.) Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle: Waanders (2001).
  3. Fock, C.W., Het stempel van de bewoner, Leiden: Universiteit Leiden (2007), 10, 22.
  4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  5. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70, 66.
  6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 33, Leipzig: Engelmann (1939).
  7. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102.