Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gaspar Thielens

Name:Gaspar Thielens
Name variants:Jasper Tielens
Gender:male
Born:
Died:Antwerpen
Father:Joachim Thielens (? - ?)
Mother:Barbara Lauwers (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Wealth housing tenureTenancy1691-00-00 1691-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
executor for Jan Boeckhorst, alias: Johann Boeckhorst
heir of Jan Boeckhorst, alias: Johann Boeckhorst

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 12: 158-160
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1889

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 906
  3. Denucé, Jan, Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen: de firma Forchoudt, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 1], Antwerpen: De Sikkel (1931)
  4. Denucé, J., De Antwerpsche "Konstkamers" : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 2], Amsterdam: De Spieghel (1932)
  5. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994)
  6. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: