Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hieronymus Sweerts

Name:Hieronymus Sweerts
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jeronimus Sweerts, alias: Hieronimus (1603 - 1636)
Mother:Maria Bosschaert (1605 - 1636)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Pen nameJeroen Jeroense0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
attended funeral of Joost van den Vondel
Housing
shared a house / rooms with Jean Maximilian Lucas

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 32, Leipzig: Engelmann (1938)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 1223-1225
  4. F.d.J.d.J., 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 41 (1955), pp. 383-393
  5. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 810-812 & volume 2: 1454
  6. Eeghen, I.H. van, De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=eegh004amst01>, volume III: 228
  7. 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 14 (1924), pp. 394-404
  8. Van Eeghen, I.H., 'Mr. Hendrick Tholinx, drager van Vondels kist', Maandblad Amstelodamum 70 (1957), pp. 187-188. <URL: https://amstelodamum-archief.nl/resources/1970_mb_57.pdf>, 187
  9. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)

Metadata

Last update: