Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick de Somer

Name:Hendrick de Somer
Name variants:van Someren / Enrico Fiammingo
Gender:male
Born:Lokeren baptized on
Died:Napels
Father:Gilles de Soomere, alias: Egidius (? - ?)
Mother:Elisabeth Versluis, alias: de Sloijs (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jusepe de Ribera, alias: Josécertain
Identity
not to be confused with Hendrick van Someren

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 11, Leipzig: Engelmann (1915)
  3. Hoogewerff, G.J., 'Hendrick van Somer. Schilder van Amsterdam, navolger van Ribera', Oud Holland 60 (1943), pp. 158-172
  4. Osnabrugge, Marije Geertruida Cornelia, Netherlandish immigrant painters in Naples (1575-1654): Aert Mytens, Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick de Somer and Matthias Stom, s.l.: s.n. (2015), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  5. Rijksarchief te Beveren, Beveren: Parochieregisters Lokeren
  6. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)

Metadata

Deprecated URIs

Last update: