Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Frans Badens II

Name:Frans Badens
Name variants:François / Francesco Badens
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Amsterdam buried on
Father:Frans Badens I, alias: Fransoys / Franciscus (? - 1604)
Mother:Maijken Munnicx (? - 1622)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretschutterstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Govert Jansz. genaamd Mynheer, alias: Govert Jansz Poelenburg
collaborated with David Vinckboons I, alias: Vingboons
Education and training
master of Jeremias van Winghencertain
master of Adriaen van Nieulandt I, alias: Nieuwelandtcertain
master of Gerbrand Adriaensz. Brederodecertain
master of Philips Lisaert IVprobably
master of Anthony Barnaertcertain
master of Cornelis Janscertain
master of Casper Duyffcertain
master of Lenaert Gerritscertain
Friendship
travelling-companion of Jacob Adriaansz Matham
witnessed baptism of Mattheus Gansneb Tengnagel

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1044: 42vo.
  2. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 264v (sub Joos van Winghen) & 298v-299.

Secondary sources

  1. Bok, Marten Jan, 'Een Ganymedes van Francois Badens en de werkplaats voor schilderijen in Italiaanse stijl aan de Oude Turfmarkt', Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 92 (2005), pp. 3-14.
  2. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997).
  3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992).
  5. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 62-63.
  6. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 6: 35.
  7. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 126.
  8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).

Metadata

Last update: