Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel Soetens

Name:Michiel Soetens
Gender:male
Born:Den Haag
Died:
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Alexander (le) Petitcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 31, Leipzig: Engelmann (1937), 211
  3. Six van Chandelier, Joannes, Gedichten (ed. Jacobs, A.E.), Assen: Van Gorcum (1991). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/six_003gedi01_01/>, 86-87, 88, 474-479, 482, 499-509 & 511-512
  4. Hoogewerff, G.J., 'Nederlandse dichters in Italië in de zeventiende eeuw', Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 3e reeks, deel 6 (1950), pp. 39-116, 92-96
  5. Hoogewerff, G.J., De Bentvueghels, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1952)
  6. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 4: 319

Metadata