Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Adriaensz Backer

Gender:male
Born:Harlingen between and
Died:Amsterdam
Father:Adriaen Tjercksz, alias: Adriaen Tjercksz Backer (1575 - 1626)
Mother:Hilkje Folkertsdr (? - 1610)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite1626-00-00 1651-00-00
Religion DenominationRemonstrant1651-06-08 1651-06-08
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretregentenstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Reinier Wybrandtsz
portrayed Abraham Velters
Education and training
master of Michael Neidlingercertain
master of Johan van Noordt, alias: Joan en Johannes en Jan van Noordtprobably
master of Abraham Lambertsz van den Tempelprobably
master of Adam Camerariusprobably
master of Louis Valléeprobably
master of Adriaen Tjercksz. Backercertain
master of Jan de Baen, alias: Johannes de Baencertain
master of Wiggert Domanscertain
master of Bernard Vaillantprobably
master of Johannes Leyster, alias: Joannes | Jan Lijster | Listercertain
master of David Eversdijckcertain
master of David van Stapelencertain
master of Jan van Neck, alias: Johan van Neckcertain
pupil of Jan Symonsz Pynasprobably
pupil of Lambert Jacobsz.probably

References

External biographical records

Secondary sources

 1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam).
 2. Broekman, Inge, De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens, Hilversum: Verloren (2005).
 3. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346.
 4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 6. Leeuwen, Noor van, Adriaen Backer, zijn leven, zijn historiewerken, (ongepubliceerde paper december 2008).
 7. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992).
 8. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 1296.
 9. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 228395.
 10. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908).
 11. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 12. Van Kerkwijk, A.O., 'Begrafenispenningen van 17de-eeuwsche Nederlandsche kunstschilders', in: Hofstede de Groot, C. & et al. (eds.) Feestbundel Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915 (2 vols.), Amsterdam: (1915), pp. 130-134.
 13. Van den Brink, Peter & Van der Veen, Jaap, Jacob Backer (1608/9-1651), Zwolle: Waanders Uitgevers; Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis; Aken: Suermondt-Ludwig-Museum (2008), 11-25.
 14. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).
 15. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.
 16. Wijnman, H.F., 'De afkomst van Jacob en Adriaen Backer', Oud-Holland 43 (1926), pp. 289-292.

Metadata

Last update: