Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen Tjercksz. Backer

Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Tjerck Adriaensz, alias: Tjerck Adriaensz Backer (1605 - 1659)
Mother:Marritje Jacobs Dootshooft (1607 - 1651)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRemonstrant0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretregentenstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Christiaan Hartsoeker
Education and training
master of Christoffel Lubieniecki, alias: Krzysztof Lubienietzkicertain
pupil of Jacob Adriaensz Backercertain
Friendship
travelling-companion of Dirck Ferreris, alias: Theodoor of Diderik Ferreris

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721).

Secondary sources

 1. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46.
 2. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312.
 3. Dudok van Heel, S.A.C., 'Het geboortejaar van de schilder Adriaen Backer', Maandblad Amstelodamum 67 (1980), pp. 138-141.
 4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 6. Kruimel, H.L., 'Colijn, Colijn de Thovion', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 14 (1960), pp. 53-71.
 7. Leeuwen, Noor van, Adriaen Backer, zijn leven, zijn historiewerken, (ongepubliceerde paper december 2008).
 8. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 6, München-Leipzig: Saur (1992).
 9. Te Rijdt, R.J.A., 'Een tekening door Adriaen Backer', Oud Holland 103 (1989), pp. 118-120.
 10. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908).

Metadata

Last update: