Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob van Sandrart

Name:Jacob van Sandrart
Gender:male
Born:Frankfurt am Main
Died:Neurenberg
Father:Jakob van Sandrart (1600 - 1639)
Mother:Anna Maria de Koning (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Cornelis Danckerts I, alias: van Sevenhovencertain
pupil of Willem Hondius, alias: Guilhelmus / Wilhelmcertain
pupil of Joachim (van) Sandrartcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 276
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 291 (sub Theodoor van Tulden)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935)
  3. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Neue Deutsche Biographie (28 vols.), (1953 et seq.). <URL: http://www.deutsche-biographie.de>, volume 22: 427-428

Metadata

Last update: