Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Saftleven

Gender:male
Born:Gorinchem between and
Died:Rotterdam
Father:Herman Hermans Saftleven II (? - 1627)
Mother:Lyntge Cornelisdr Moelants (? - 1625)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierendierstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genreinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genreschuurinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Abraham Hondius Iprobably
master of Ludolf Leendertsz. de Jongh, alias: Ludolph | Leuvencertain
Friendship
was assisted at marriage by Lambert Willemsz. Snijders, alias: Lambert Willemsz. Snaers
witnessed baptism of Hermanus de Beauvois

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02).

Secondary sources

 1. Denucé, J., De Antwerpsche "Konstkamers" : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 2], Amsterdam: De Spieghel (1932).
 2. Denucé, Jan, Kunstuitvoer in de 17e eeuw te Antwerpen: de firma Forchoudt, [Bronnen voor de geschiedenis van de Vlaamsche kunst 1], Antwerpen: s.n. (1931).
 3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 5. Roelofsz, Annelien, 'Schilders in zeventiende-eeuws Rotterdam', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 15-30.
 6. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683.
 7. Schulz, Wolfgang, Cornelis Saftleven, 1607-1681 : Leben und Werke : mit einem kritischen Katalog der Gemälde und Zeichnungen, Berlin [etc.]: De Gruyter (1978).
 8. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935).
 9. Tissink, Fieke & De Wit, H.F., Gorcumse schilders in de Gouden Eeuw, [Merewade 10], Gorinchem: Stichting Merewade (1987).
 10. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312.
 11. Wiersum, E., 'Cornelis Saftleven, geboren Gorcum in 1607, overleden Rotterdam in 1681', Rotterdamsch Jaarboekje 4e Reeks, 7e Jaargang (1939), pp. 88-91.

Metadata