Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Austraten

Name:Pieter Austraten
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02)
  2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 122: 120

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Haverkorn Van Rijsewijk, P., 'Eenige aanteekeningen betreffende schilders, wonende buiten Rotterdam, uit het archief te Rotterdam', Oud Holland 8 (1890), pp. 203-214, 209 (11-8-1636)
  3. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
  4. Scheffer, J.H. & Obreen, Fr. D.O., Rotterdamsche historiebladen (3 vols.), Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar (1871-1880)

Metadata

Last update: