Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Salomon Jacobsz. van Ruysdael

Name:Salomon Jacobsz. van Ruysdael
Name variants:Salomon de Goyer
Gender:male
Born:Naarden between and
Died:Haarlem buried on
Father:Jacob Jansz de Goyer (1565 - 1616)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierengevogelte0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting LandschapHollandse landschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapjachtscènes0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapriviergezichten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapwinterlandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvisstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Hendrik Pietersz. de(n) Hondtcertain
master of Cornelis Gerritsz. Deckerprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 65-66

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 29, Leipzig: Engelmann (1935)
 3. Scholtens, H.J.J., 'Salomon van Ruysdael in de contreien van Holland's landengte', Oud Holland 77 (1962), pp. 1-10
 4. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 5. Broer, A.L., 'Doopsgezinde schilders van vroeger en nu', Doopsgezind Jaarboekje(1980), pp. 70-80
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Meijer, Fred G., 'Visstillevens in Holland en Vlaanderen', in: Helmus, Liesbeth M. (ed.) Vis: stillevens van Hollandse en Vlaamse meesters 1550-1700, Utrecht: Centraal Museum (2004), pp. 13-73
 8. Stechow, Wolfgang, Salomon van Ruysdael: eine Einführung in seine Kunst: mit kritischem Katalog der Gemälde, Berlin: Mann (1975 [1938])
 9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 10. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 11. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: