Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Bisschop

Name:Jacob Bisschop
Name variants:Jacobus Bisschop
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht after
Father:Cornelis Bisschop, alias: Busschop / Buisschop (1630 - 1674)
Mother:Geertruyt van Botlandt (? - 1704)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Dierenvogels0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierendierstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Cornelis Bisschop, alias: Busschop / Buisschopcertain
pupil of Augustus Terwesten I, alias: Augustinus of Augustijn Terwestencertain
Friendship
assisted at marriage Willem Beurs

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 692: 261
  2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 87: 110v (10-10-1694)
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 222

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
  4. Veth, G.H., 'Aantekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 5 (1887), pp. 155-160, 159-160

Metadata

Last update: