Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Catharina Questiers

Gender:female
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Salomon Davidsz. Questiers (1590 - 1636)
Mother:Elisabeth Jans, alias: Lysbeth Questiers (1593 - 1660)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Frans Jansz. Dancx, alias: Francoys Danks
portrayed by Adriaen Jansz. van Ostade
Friendship
witnessed baptism of Carola van Ladosse

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 319-320 (geportretteerd door Frans Dancx).
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 316: 58 (23-9-1657).
  3. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>, 128-129.

Secondary sources

  1. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312.
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Nozeman, Malou, 'Questiers, Catharina', in: Kloek, Els (ed.) Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Questiers>.
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933).
  5. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata